Člen skupiny ENETIQA

O nás

Zásobování teplem Vsetín a.s. dodává teplo pro domácnosti a další zákazníky ve Vsetíně a pro průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Pro zákazníky průmyslového areálu Jasenice dodává také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací. Společnost je také dodavatelem pitné vody ve Studénce.

Více informací

Zlínský kraj vydal souhlasné stanovisko k dokumentaci EIA pro ZEVO ve Vsetíně. Projekt nebude pokračovat

Odbor životního prostředí a zemědělství Zlínského kraje včera vydal souhlasné stanovisko k dokumentaci EIA posuzující vliv záměru výstavby zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) v lokalitě Ohrada ve Vsetíně na životní prostředí. Příprava výstavby však pokračovat nebude, vedení společnosti Zásobování teplem Vsetín (ZTV a.s.) ukončilo tento projekt v listopadu roku 2019.

Vedení společnosti ZTV a.s. tak vyhovělo vedení města Vsetína, které si výstavbu ZEVO ve městě nepřálo. Zároveň deklarovalo, že dokončí proces posuzování vlivu stavby na životní prostředí. “Souhlasné stanovisko k dokumentaci EIA znamená, že ZEVO ve Vsetíně by mělo jen zanedbatelný vliv na životní prostředí. To je důležitá informace pro města, kde naše mateřská společnost MVV Energie CZ výstavbu ZEVO o malé kapacitě zvažuje. Aktuální je to například v Uherském Hradišti,“ řekl Ing. Michal Chmela, předseda představenstva společnosti ZTV a.s.

Motivací pro výstavbu ZEVO ve Vsetíně bylo vyřešit problém s likvidací komunálního odpadu města Vsetína a okolních obcí po zákazu jeho skládkování a současně snížit závislost teplárny na dodávkách a ceně zemního plynu, který teplárna k výrobě tepla a elektřiny používá. „Současný skokový nárůst ceny zemního plynu ukazuje, že využít k vytápění teplo z lokálního komunálního odpadu, byla správná myšlenka,“ hodnotí Michal Chmela.

K obavám, že by projekt mohl být někdy v budoucnu znovu oživen, Michal Chmela uvedl: „Znovuzahájení projektu by bylo možné jen na výslovné přání města Vsetína. Město je pro projekt tohoto druhu naším přirozeným partnerem, město je subjektem, který komunálním odpadem disponuje, a je autoritou zastupující a prosazující zájmy obyvatel Vsetína.

Zásobování teplem Vsetín a.s. vznikla v roce 1992. Společnost je od roku 2000 součástí energetické skupiny MVV Energie CZ a dodává teplo pro vytápění a teplou vodu do více než 8 tisíc vsetínských domácností. Zásobování teplem Vsetín a.s. zajišťuje na území města Vsetín také výrobu a dodávku elektřiny, v průmyslovém areálu Jasenice zabezpečuje dodávky vody a odvádění odpadních vod a poskytuje služby elektronických komunikací.

Energetickou skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct společností s působností v patnácti městech České republiky. Mateřskou společností je MVV Energie CZ a.s., která byla založena v říjnu 1993 a od roku 1999 je dceřinou společností německého energetického koncernu MVV Energie se sídlem v Mannheimu v Německu. Tři hlavní pilíře strategie MVV jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití odpadu.

Souhlasné stanovisko k dokumentaci EIA posuzující vliv záměru výstavby zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) v lokalitě Ohrada ve Vsetíně na životní prostředí, naleznete na adrese:

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ZLK879

 

Přerušení dodávek

Vážení odběratelé,

v současné době dodáváme teplo a teplou vodu do všech odběrných míst ve Vsetíně, dle smluvních podmínek.

Důležité kontakty Vsetín

CZT Město (Vsetín)

Pohotovost pro havarijní situace v dodávkách tepla CZT
 603 555 815 (nepřetržitě)

Dispečink teplárna Jiráskova
 571 815 206 (nepřetržitě)

Průmyslový areál Jasenice

Distribuce elektřiny
 724 650 866 (nepřetržitě)

Elektronické komunikace
  571 804 545
(v pracovní dny v době 6:00÷14:00)

  724 650 866
(v mimo pracovní době)

Výroba a distribuce tepla
 724 650 881 (nepřetržitě)

Vodovody a kanalizace
 724 650 881 (nepřetržitě)

Důležité kontakty Studénka

Provozovna Studénka

Vodovody a kanalizace
 602 709 156 (nepřetržitě)

Jak se k nám dostanete?

imgMap_vsteplo

Zpravodaj skupiny ENETIQA a.s. - NEWS

Zpravodaj skupiny MVV Energie CZ - NEWS