Člen skupiny ENETIQA

O nás

Zásobování teplem Vsetín a.s. dodává teplo pro domácnosti a další zákazníky ve Vsetíně a pro průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Pro zákazníky průmyslového areálu Jasenice dodává také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací. Společnost je také dodavatelem pitné vody ve Studénce.

Více informací

Charakteristika projektů ZEVO pro města střední velikosti

Nový zákon o odpadech, který vláda schválila na začátku prosince 2019, zavádí postupné zvyšování poplatků za ukládání komunálního odpadu na skládky a nastavuje motivační systém pro třídění odpadu. Vytváří tím tlak na obce a města, aby více komunálního odpadu vytřídily. Zvýšení cen za skládkování odpadu však otevírá i prostor pro města a soukromé firmy, aby investovaly do výstavby alternativních koncových zařízení pro komunální odpad, např. moderních spaloven komunálního typu. Zařízení na energetické využití komunálního odpadu (ZEVO) jsou důležitou součástí oběhového hospodářství, protože zužitkují energii obsaženou v odpadech k výrobě tepla a elektřiny.

ZEVO na míru a jeho pozitiva

V České republice existují v současné době čtyři zařízení typu ZEVO, velkokapacitní spalovny v Praze, Brně, Plzni a Liberci. Pro menší města, například všechna bývalá okresní města, jsou určena zařízení menší, odpovídající budoucí produkci již dále nerecyklovatelného odpadu ve městě a v obcích spadajících pod jeho rozšířenou správu. Existence ZEVO pak přináší z pohledu nové odpadové legislativy pro města střední velikosti řadu výhod:

  • ZEVO představuje lokální a zároveň finální řešení problému města, jak zlikvidovat již dále nerecyklovatelný komunální odpad po zákazu jeho skládkování v roce 2030 a jak zároveň zabránit rasantnímu růstu nákladů za jeho skládkování, pokud se městu nepodaří dosáhnout vysokého stupně jeho třídění, jakým nová odpadová legislativa podmiňuje udělení tzv. „třídící slevy“.
  • ZEVO představuje pojistku pro město, že se v důsledku případného dalšího zpřísnění odpadové legislativy nedostane do problémů. Využití odpadů jako druhotného paliva v ZEVO je a zůstane vysoce ekologickým způsobem jeho likvidace, a to nejen v souvislosti s potřebou omezit jeho skládkování, ale i v souvislosti s tlakem na snižování spotřeby fosilních paliv při výrobě tepla a elektřiny.
  • Umístění ZEVO v lokalitě města omezuje růst nákladů na likvidaci komunálního odpadu, protože odpadnou (v čase rostoucí) náklady na odvoz odpadu do vzdálené skládky nebo velké regionální spalovny.
  • Výroba tepla a elektřiny na území města z vlastního komunálního odpadu je jedním z pilířů konceptu nazývaného obecně Smart city, který mimo jiné vede k posilování energetické bezpečnosti a soběstačnosti měst.

-053

TERMIZO – jedno ze čtyř velkokapacitních ZEVO v ČR provozuje společnost ENETIQA v Liberci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přerušení dodávek tepla a teplé vody

V současné době dodáváme teplo a teplou vodu do všech odběrných míst ve Vsetíně, dle smluvních podmínek.

Důležité kontakty Vsetín

CZT Město (Vsetín)

Pohotovost pro havarijní situace v dodávkách tepla CZT
 603 555 815 (nepřetržitě)

Dispečink teplárna Jiráskova
 571 815 206 (nepřetržitě)

Průmyslový areál Jasenice

Distribuce elektřiny
 724 650 866 (nepřetržitě)

Elektronické komunikace
  571 804 545
(v pracovní dny v době 6:00÷14:00)

  724 650 866
(v mimo pracovní době)

Výroba a distribuce tepla
 724 650 881 (nepřetržitě)

Vodovody a kanalizace
 724 650 881 (nepřetržitě)

Důležité kontakty Studénka

Provozovna Studénka

Vodovody a kanalizace
 602 709 156 (nepřetržitě)

Jak se k nám dostanete?

imgMap_vsteplo

Zpravodaj skupiny ENETIQA a.s. - NEWS

Zpravodaj skupiny MVV Energie CZ - NEWS