Člen skupiny ENETIQA

O nás

Zásobování teplem Vsetín a.s. dodává teplo pro domácnosti a další zákazníky ve Vsetíně a pro průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Pro zákazníky průmyslového areálu Jasenice dodává také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací. Společnost je také dodavatelem pitné vody ve Studénce.

Více informací

 

 • Elektrická energie

 • Moderní kogenerační jednotky na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla byly v teplárně Jiráskova nainstalovány již v roce 1999 (2xKJ od výrobce Wärtsilä). Jednalo se v té době o jednu z prvních instalací této technologie v České republice. Co do velikosti zůstávají tyto plynové kogenerační jednotky v tuzemsku nadále ojedinělé.
 • Rozhodování o zavedení kombinované výroby tepla a elektřiny ve společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. bylo usnadněno charakterem výroby tepla v tomto podniku, zabezpečujícím dodávky tepla pro obyvatelstvo i pro průmysl a služby. Odběratelé tepla zabezpečují poměrně velký celoroční odběr tepelné energie včetně letního období, při vysoké stabilitě tohoto odběru. Tato skutečnost umožnila vybudovat a provozovat kogenerační zdroj s celoročním využitím. K příznivým výchozím podmínkám dále přispěly technické a dispoziční možnosti přestavby původní výtopny na teplárnu. Kogenerační systém byl tvořen až do roku 2019 dvěmi jednotkami. Od roku 2019 byla odstavena jedna z původních KJ a instalováno 5 nových kogeneračních jednotek, z toho 2 v teplárně Jiráskova a 3 v teplárně Ohrada, od výrobců Tedom a Zeppelin. Soustava jednotek je volena tak, aby byla zabezpečena výroba tepla i v letních měsících při nízkých odběrech tepla (dodávky TV) a zároveň aby byla dostatečně zabezpečena výroba a dodávky elektrického energie odběratelům jak do LDS tak do RDS (výkupu).
 • Princip činnosti kogenerační jednotky na bázi spalovacího motoru spočívá v chodu spalovacího motoru, který pohání generátor a vyrábí elektrickou energii. Tepelná energie, odebíraná z chladicího systému motorů a ze spalin, je využita ve výměnících a ve speciálním spalinovém kotli k výrobě teplé vody jako topného media, využívaného v rozvodných zařízeních soustavy zásobování tepelnou energií.

 

 • Parametry kogenerační jednotky s motorem 18V28SG, výrobce Wärtsilä NSD Švédsko:
 • – výkon elektrický: 4,5 MW           účinnost elektrická: 40 %
 • – výkon tepelný: 4,75 MW             účinnost tepelná: 47 %                                                    
 • účinnost celková: 87 % 

– vidlicový 18 válec

– objem jednoho válce: 19,7 dm3

– vrtání: 280 mm, zdvih: 320 mm

– jmenovité otáčky: 1000 min-1

– palivo: zemní plyn

 

 • Parametry kogenerační jednotky s motorem MVM, výrobce Tedom a.s. :
 • – výkon elektrický: 0,999 MW       účinnost elektrická: 41,0 %
 • – výkon tepelný: 1,224 MW            účinnost tepelná: 50,2 %                                              
 • účinnost celková: 91,2 %

– vidlicový 12 válec

– objem jednoho válce: 4,416 dm3

– vrtání: 170 mm, zdvih: 195 mm

– jmenovité otáčky: 1500 min-1

– palivo: zemní plyn

 

 • Parametry kogenerační jednotky s motorem Caterpillar, výrobce Zeppelin CZ s.r.o.:
 • – výkon elektrický: 0,999 MW      účinnost elektrická: 41,6 %
 • – výkon tepelný: 1,264 MW           účinnost tepelná: 50,2 %                                              
 • účinnost celková:  91,8 %

– vidlicový 12 válec

– objem jednoho válce: 4,416 dm3

– vrtání: 170 mm, zdvih: 195 mm

– jmenovité otáčky: 1500 min-1

– palivo: zemní plyn

Z uvedeného příkladu vyplývá, že díky efektivnímu využití „odpadního tepla“, které je v elektrárně bez užitku odvedeno do okolí, je při společné výrobě elektřiny a tepla (KVET) toto teplo využito pro vytápění a ohřev teplé vody. Tím se ušetří až 40% energie obsažené v palivu a zároveň emise z tohoto paliva nejsou vypuštěny do okolí.

Přerušení dodávek tepla a teplé vody

V současné době dodáváme teplo a teplou vodu do všech odběrných míst ve Vsetíně, dle smluvních podmínek.

Důležité kontakty Vsetín

CZT Město (Vsetín)

Pohotovost pro havarijní situace v dodávkách tepla CZT
 603 555 815 (nepřetržitě)

Dispečink teplárna Jiráskova
 571 815 206 (nepřetržitě)

Průmyslový areál Jasenice

Distribuce elektřiny
 724 650 866 (nepřetržitě)

Elektronické komunikace
  571 804 545
(v pracovní dny v době 6:00÷14:00)

  724 650 866
(v mimo pracovní době)

Výroba a distribuce tepla
 724 650 881 (nepřetržitě)

Vodovody a kanalizace
 724 650 881 (nepřetržitě)

Důležité kontakty Studénka

Provozovna Studénka

Vodovody a kanalizace
 602 709 156 (nepřetržitě)

Jak se k nám dostanete?

imgMap_vsteplo

Zpravodaj skupiny ENETIQA a.s. - NEWS

Zpravodaj skupiny MVV Energie CZ - NEWS