Člen skupiny ENETIQA

O nás

Zásobování teplem Vsetín a.s. dodává teplo pro domácnosti a další zákazníky ve Vsetíně a pro průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Pro zákazníky průmyslového areálu Jasenice dodává také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací. Společnost je také dodavatelem pitné vody ve Studénce.

Více informací

Dokumenty ke stažení

  • Tepelná energie

Obchodní podmínky dodávky tepelné energie OPTE 2020
BROŽURA: Jak snížit náklady na vytápění bytu

  • Elektrická energie

Doprovodná část vyúčtování elektřiny dle vyhl. 210/2011 Sb.

Pravidla provozování lokální distribuční soustavy
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4
Příloha 5
Příloha 6

Podmínky distribuce elektřiny
Připojovací podmínky NN v LDS

Dotazník pro posouzení zpětných vlivů na síť el. zařízení
Dotazník pro výrobnu elektřiny s akumulačním zařízením
Žádost o připojení zařízení k LDS z napěťové hladiny NN
Žádost o připojení výrobny el. k LDS z napěťové hladiny NN

  • Vodovody a kanalizace

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod
Žádost o změny
Obchodní podmínky
Kanalizační řád Studénka
Přípustné limity znečištění odpadních vod ve Studénce
Přípustné limity znečištění odpadních vod ve Vsetíně

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 861-24
PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 862-24
PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1754-24
PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 5687-24
PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 5688-24
PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 7782-24
PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 7783-24
PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 7984-24
PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 10378-24
Jakost dodávané pitné vody na předávacím místě Studénka 2-2024
Jakost dodávané pitné vody na předávacím místě Studénka 3-2024
Jakost dodávané pitné vody na předávacím místě Studénka 4-2024
Jakost dodávané pitné vody na předávacím místě Studénka 5-2024
PROTOKOLY O ZKOUŠKÁCH 2024 areál Jasenice

  • Služby elektronických komunikací

Obchodní podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací
VZOR: Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací
Příloha č. 1: Žádost o uzavření smlouvy
Příloha č. 4: Specifikace služby připojení k internetu
Formulář odstoupení spotřebitele od smlouvy
Typy a specifikace rozhraní

Přerušení dodávek tepla a teplé vody

V současné době dodáváme teplo a teplou vodu do všech odběrných míst ve Vsetíně, dle smluvních podmínek.

Důležité kontakty Vsetín

CZT Město (Vsetín)

Pohotovost pro havarijní situace v dodávkách tepla CZT
 603 555 815 (nepřetržitě)

Dispečink teplárna Jiráskova
 571 815 206 (nepřetržitě)

Průmyslový areál Jasenice

Distribuce elektřiny
 724 650 866 (nepřetržitě)

Elektronické komunikace
  571 804 545
(v pracovní dny v době 6:00÷14:00)

  724 650 866
(v mimo pracovní době)

Výroba a distribuce tepla
 724 650 881 (nepřetržitě)

Vodovody a kanalizace
 724 650 881 (nepřetržitě)

Důležité kontakty Studénka

Provozovna Studénka

Vodovody a kanalizace
 602 709 156 (nepřetržitě)

Jak se k nám dostanete?

imgMap_vsteplo

Zpravodaj skupiny ENETIQA a.s. - NEWS

Zpravodaj skupiny MVV Energie CZ - NEWS