Člen skupiny ENETIQA

O nás

Zásobování teplem Vsetín a.s. dodává teplo pro domácnosti a další zákazníky ve Vsetíně a pro průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Pro zákazníky průmyslového areálu Jasenice dodává také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací. Společnost je také dodavatelem pitné vody ve Studénce.

Více informací

Automatické vyjádření k existenci sítí

V případě, že primárním důvodem Vaší žádosti o vyjádření je „Vyjádření k existenci sítí (zjištění sítí)“, lze obdržet vyjádření k této žádosti automatizovaně zpravidla v řádech jednotek minut díky implementovanému modulu AVETI (automatické vyjadřování k existenci technické infrastruktury).

Pro tento zrychlený způsob získání vyjádření je z pohledu žadatele zapotřebí současně splnit následující podmínky:

  • v záložce „LOKALITA“ nepřekračuje zakreslená oblast v mapě 100 000m2
  • v záložce „ŽÁDOST“ je jako „Důvod akce / žádosti“ vybrán „Vyjádření k existenci sítí (zjištění sítí)“
  • pole „Kombinovaný důvod“ zůstává nevyplněné
  • k žádosti neexistuje již založené vyjádření

aveti_1

V případě zájmu o výkres s vyznačením sítí také ve formátu DGN zaškrtněte v sekci „Seznam společností“ volbu „Chci požádat o data“ a poté klikněte na tlačítko „Pokračovat“.

dgn_ztv_1

V následujícím kroku v sekci „Doplňující informace“ udělte souhlas s poskytnutím datového souboru DGN výběrem možnosti „ANO“ a poté klikněte na tlačítko „Pokračovat“.

dgn_ztv_2

Přerušení dodávek tepla a teplé vody

V současné době dodáváme teplo a teplou vodu do všech odběrných míst ve Vsetíně, dle smluvních podmínek.

Důležité kontakty Vsetín

CZT Město (Vsetín)

Pohotovost pro havarijní situace v dodávkách tepla CZT
 603 555 815 (nepřetržitě)

Dispečink teplárna Jiráskova
 571 815 206 (nepřetržitě)

Průmyslový areál Jasenice

Distribuce elektřiny
 724 650 866 (nepřetržitě)

Elektronické komunikace
  571 804 545
(v pracovní dny v době 6:00÷14:00)

  724 650 866
(v mimo pracovní době)

Výroba a distribuce tepla
 724 650 881 (nepřetržitě)

Vodovody a kanalizace
 724 650 881 (nepřetržitě)

Důležité kontakty Studénka

Provozovna Studénka

Vodovody a kanalizace
 602 709 156 (nepřetržitě)

Jak se k nám dostanete?

imgMap_vsteplo

Zpravodaj skupiny ENETIQA a.s. - NEWS

Zpravodaj skupiny MVV Energie CZ - NEWS