Člen skupiny ENETIQA

O nás

Zásobování teplem Vsetín a.s. dodává teplo pro domácnosti a další zákazníky ve Vsetíně a pro průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Pro zákazníky průmyslového areálu Jasenice dodává také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací. Společnost je také dodavatelem pitné vody ve Studénce.

Více informací

EIA – posouzení ZEVO na životní prostředí

Společnost Zásobování teplem Vsetín (ZTV) předala krajskému úřadu ve Zlíně doplněnou dokumentaci EIA o posouzení vlivu zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) na životní prostředí, které ZTV plánovala postavit v areálu teplárny v lokalitě Ohrada.

Proces EIA na tuto investici se vedení ZTV rozhodlo dokončit i přes to, že příprava výstavby ZEVO byla ukončena v listopadu loňského roku. Vedení teplárny tak vyhovělo výzvě zastupitelstva města Vsetína, které s výstavbou tohoto zařízení v lokalitě Ohrada nesouhlasilo.

Dokončení procesu EIA je důležité z pohledu vlastníka společnosti ZTV, společnosti ENETIQA, která jedná o výstavbě zařízení ZEVO s obdobnými parametry i v dalších městech, kde provozuje systémy centrálního zásobování teplem a kde vedení měst zvažuje různé varianty, jak řešit likvidaci komunálního odpadu po zákazu skládkování. Úspěšné dokončení procesu posuzování vlivu ZEVO na životní prostředí ve Vsetíně bude garancí, že tyto vlivy budou i v jiných městech s největší pravděpodobností zanedbatelné.

Souhlasné stanovisko k dokumentaci EIA posuzující vliv záměru výstavby zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) v lokalitě Ohrada ve Vsetíně na životní prostředí, naleznete na adrese:

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ZLK879

 

 

Přerušení dodávek tepla a teplé vody

V současné době dodáváme teplo a teplou vodu do všech odběrných míst ve Vsetíně, dle smluvních podmínek.

Důležité kontakty Vsetín

CZT Město (Vsetín)

Pohotovost pro havarijní situace v dodávkách tepla CZT
 603 555 815 (nepřetržitě)

Dispečink teplárna Jiráskova
 571 815 206 (nepřetržitě)

Průmyslový areál Jasenice

Distribuce elektřiny
 724 650 866 (nepřetržitě)

Elektronické komunikace
  571 804 545
(v pracovní dny v době 6:00÷14:00)

  724 650 866
(v mimo pracovní době)

Výroba a distribuce tepla
 724 650 881 (nepřetržitě)

Vodovody a kanalizace
 724 650 881 (nepřetržitě)

Důležité kontakty Studénka

Provozovna Studénka

Vodovody a kanalizace
 602 709 156 (nepřetržitě)

Jak se k nám dostanete?

imgMap_vsteplo

Zpravodaj skupiny ENETIQA a.s. - NEWS

Zpravodaj skupiny MVV Energie CZ - NEWS