Člen skupiny ENETIQA

O nás

Zásobování teplem Vsetín a.s. dodává teplo pro domácnosti a další zákazníky ve Vsetíně a pro průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Pro zákazníky průmyslového areálu Jasenice dodává také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací. Společnost je také dodavatelem pitné vody ve Studénce.

Více informací

Obecné informace

Vyjádření pro účely územních a stavebních řízení, o existenci sítí technické infrastruktury, ve vlastnictví a správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s.

Informace a data o inženýrských sítích společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. (dále jen ZTV), vyjádření k projektovým dokumentacím pro územní a stavební řízení v katastrálním území obcí Vsetín, Jablůnka a Studénka nad Odrou jsou poskytovaná prostřednictvím vyjadřovacího portálu.

Lokalita Druh sítě technického vybavení
Vsetín – k.ú. Vsetín a k.ú. Rokytnice u Vsetína Rozvody tepla
Vsetín – průmyslový areál Jasenice Rozvody tepla, rozvody elektřiny VN a NN, rozvody elektronických komunikací, vodovod, splašková kanalizace (dešťová kanalizace je ve vlastnictví a správě vlastníků příslušných pozemků), průmyslový plynovod
Vsetín – část průmyslového areálu Bobrky Rozvody elektřiny VN a NN
Jablůnka, průmyslový areál Rozvody elektřiny VN a NN
Studénka nad Odrou Vodovod a kanalizace

 

Informace pro vyjádření

Vážený žadateli,

nacházíte se na portálu společnosti ZTV, kde můžete podat žádost o vyjádření k existenci výše uvedených sítí technické infrastruktury.

Vyjádření zadaná přes tento portál vám budou zaslána zdarma elektronickou formou a mají stejnou právní váhu jako vyjádření zaslaná poštou v tištěné podobě nebo vydaná osobně. Lhůta pro poskytnutí vyjádření je 30 dnů dle §161 zák. č. 183/2006 Sb. Vyjádření společnosti ZTV jsou vydávána pro územní a stavební řízení ve výše uvedených předmětných lokalitách v katastrálním území obcí Vsetín, Jablůnka a Studénka nad Odrou. Mimo tyto lokality nemáme žádná rozvodná zařízení.

Informace a data o sítích technické infrastruktury, poskytovaná prostřednictvím tohoto portálu, jsou obchodním tajemstvím společnosti ZTV. Současně jsou informace poskytované prostřednictvím tohoto portálu důvěrnými a obchodně citlivými informacemi. Získané informace a data mohou být využita pouze k účelu, ke kterému byla poskytnuta. Žadatelé nejsou oprávněni poskytnout, předat, sdělit, využít, zpřístupnit či jiným způsobem poskytnout získané informace a data třetím osobám bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ZTV.

 

Kontakt

Kontakt pro zájemce o vyjádření k existenci sítí nebo k uložení sítí, k projektovým dokumentacím slouží pouze pro zodpovězení dotazů.

Přerušení dodávek tepla a teplé vody

V současné době dodáváme teplo a teplou vodu do všech odběrných míst ve Vsetíně, dle smluvních podmínek.

Důležité kontakty Vsetín

CZT Město (Vsetín)

Pohotovost pro havarijní situace v dodávkách tepla CZT
 603 555 815 (nepřetržitě)

Dispečink teplárna Jiráskova
 571 815 206 (nepřetržitě)

Průmyslový areál Jasenice

Distribuce elektřiny
 724 650 866 (nepřetržitě)

Elektronické komunikace
  571 804 545
(v pracovní dny v době 6:00÷14:00)

  724 650 866
(v mimo pracovní době)

Výroba a distribuce tepla
 724 650 881 (nepřetržitě)

Vodovody a kanalizace
 724 650 881 (nepřetržitě)

Důležité kontakty Studénka

Provozovna Studénka

Vodovody a kanalizace
 602 709 156 (nepřetržitě)

Jak se k nám dostanete?

imgMap_vsteplo

Zpravodaj skupiny ENETIQA a.s. - NEWS

Zpravodaj skupiny MVV Energie CZ - NEWS