Člen skupiny ENETIQA

O nás

Zásobování teplem Vsetín a.s. dodává teplo pro domácnosti a další zákazníky ve Vsetíně a pro průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Pro zákazníky průmyslového areálu Jasenice dodává také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací. Společnost je také dodavatelem pitné vody ve Studénce.

Více informací

Historie projektu

Krajský úřad počátkem roku 2021 požádal o další doplnění studie EIA

Krajský úřad Zlínského kraje vrátil 12. ledna 2021 naší společnosti k dalšímu doplnění dokumentaci EIA na projekt výstavby ZEVO v lokalitě Ohrada. Reaguje tak na připomínky, které k dokumentaci obdržel od města Vsetína a dalších subjektů. Studie EIA posuzuje budoucí vliv zařízení na životní prostředí.

„Přípravu výstavby zařízení na energetické využití odpadů v naší teplárně na Ohradě jsme vloni ukončili, chceme jen dokončit proces EIA, který byl ve finální fázi. Díky tomu nás netlačí žádné termíny, takže všechny připomínky ke studii můžeme v klidu vypořádat,“ řekl Michal Chmela.

Krajský úřad mimo jiné požaduje doložit stanovisko, jaký vliv by měl provoz ZEVO na CHKO Beskydy. „Rozptylová studie ukázala, že vliv ZEVO na životní prostředí ve Vsetíně bude zanedbatelný, takže předpokládáme i zanedbatelný až nulový vliv na CHKO Beskydy. Stanovisko ale necháme zpracovat a do studie doplníme. Pokud by existovala soutěž o nejpropracovanější studii EIA v energetice, aspirovali bychom jistě na vítězství,“ říká Michal Chmela.

Dokončení procesu EIA je důležité z pohledu vlastníka společnosti ZTV, společnosti MVV Energie CZ, která jedná o výstavbě zařízení ZEVO s obdobnými parametry i v dalších městech, kde provozuje systémy centrálního zásobování teplem a kde vedení měst zvažuje různé varianty, jak řešit likvidaci komunálního odpadu po zákazu skládkování. Úspěšné dokončení procesu posuzování vlivu ZEVO na životní prostředí ve Vsetíně bude garancí, že tyto vlivy budou i v jiných městech s největší pravděpodobností zanedbatelné.

2018-19

V letech 2018 až 2019 připravovala společnost Zásobování teplem Vsetín a.s. (ZTV) výstavbu zařízení na energetické využití komunálního odpadu (ZEVO) ve vsetínské lokalitě Ohrada. Projekt byl navržen na míru pro spalování již dále netříditelného komunálního odpadu ze Vsetína a obcí spadajících pod jeho správu. Teplo z odpadu by sloužilo k výrobě elektřiny a k vytápění zákazníků napojených na centrální systém zásobování teplem ve Vsetíně.

Rada města Vsetína se 24. 10. 2019 usnesla, že nesouhlasí s výstavbou ZEVO v širším centru města, v lokalitě Ohrada, a naše společnost toto rozhodnutí akceptovala. V současné době pouze dokončujeme proces EIA, posuzování vlivu stavby na životní prostředí, aby majitel naší teplárenské společnosti, firma MVV Energie CZ, mohla závěry z EIA využít při jednáních o výstavbě ZEVO ve městech, která o ně projevila zájem.

Zastupitelé Vsetína v návaznosti na usnesení rady k výstavbě ZEVO v lokalitě Ohrada rozhodli o vypracování studie, která komplexně posoudí varianty nakládání s komunálním odpadem ve Vsetíně, přičemž jednou z posuzovaných variant bude i výstavba ZEVO v okrajové lokalitě Jiráskovy ulice, kde stojí druhá teplárna společnosti ZTV.

IMG_3078

Teplárna v lokalitě Ohrada využívá k výrobě tepla a elektřiny zemní plyn spalovaný v kogeneračních jednotkách

ZEVO-Vsetin_situacni-modelZEVO-Vsetin_3D-vizualizace

ZEVO-Vsetin_vykladka-do-zelezobetonoveho-bunkru

Schéma ukazuje napojení ZEVO na současnou teplárnu v lokalitě Ohrada

Přerušení dodávek tepla a teplé vody

V současné době dodáváme teplo a teplou vodu do všech odběrných míst ve Vsetíně, dle smluvních podmínek.

Důležité kontakty Vsetín

CZT Město (Vsetín)

Pohotovost pro havarijní situace v dodávkách tepla CZT
 603 555 815 (nepřetržitě)

Dispečink teplárna Jiráskova
 571 815 206 (nepřetržitě)

Průmyslový areál Jasenice

Distribuce elektřiny
 724 650 866 (nepřetržitě)

Elektronické komunikace
  571 804 545
(v pracovní dny v době 6:00÷14:00)

  724 650 866
(v mimo pracovní době)

Výroba a distribuce tepla
 724 650 881 (nepřetržitě)

Vodovody a kanalizace
 724 650 881 (nepřetržitě)

Důležité kontakty Studénka

Provozovna Studénka

Vodovody a kanalizace
 602 709 156 (nepřetržitě)

Jak se k nám dostanete?

imgMap_vsteplo

Zpravodaj skupiny ENETIQA a.s. - NEWS

Zpravodaj skupiny MVV Energie CZ - NEWS