Člen skupiny ENETIQA

O nás

Zásobování teplem Vsetín a.s. dodává teplo pro domácnosti a další zákazníky ve Vsetíně a pro průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Pro zákazníky průmyslového areálu Jasenice dodává také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací. Společnost je také dodavatelem pitné vody ve Studénce.

Více informací

Elektronické komunikace

Společnost Zásobování teplem Vsetín a.s. poskytuje služby elektronických komunikací  na základě Osvědčení č. 1014, vydaného  Českým telekomunikačním úřadem podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Firmám  i domácnostem,  které sídlí   v  průmyslovém  areálu Jasenice  a přilehlých lokalitách, jsou poskytovány následující služby elektronických komunikací:

  • Telefonní služby,  v rámci kterých společnost Zásobování teplem Vsetím provozuje vlastní telefonní ústřednu a 30 km kabelových vedení elektronických komunikací.  Součástí poskytovaných služeb je montáž, údržba a servis telefonních technologií.
  • Služby přenosu dat:

Internet ADSL
Služba Internet ADSL poskytuje vysokorychlostní připojení k internetu bez časového omezení a limitů stažených či odeslaných dat. Je založena na technologii ADSL – Asymmetric DSL (standard ADSL2+ – druhá generace). Využívá se buďto sdílená metalická linka (jedna linka se využívá pro hlasové i datové služby) nebo linka vyhrazená jen pro přenos dat.
Služba je koncipována jako asymetrická,  tj. s rozdílnou rychlostí příchozích a odchozích dat.
Je vhodná jak pro domácnosti, tak pro podnikatele – menší firmy a kanceláře.

Internet Optik/VDSL
Služba Internet Optik/VDSL poskytuje vysokorychlostní připojení k internetu bez časového omezení a limitů stažených či odeslaných dat. Je založena na technologii přenosu dat přes optická vlákna spolu s technologií VDSL – Very High Speed DSL (standard VDSL2 – druhá generace). Využívá se kombinace optického  páteřního vedení a vyhrazené metalické linky.
Služba je koncipována jako symetrická,  tj. se shodnou rychlostí příchozích i odchozích dat.
Služba je vhodná pro subjekty, kterým již ADSL služby nevyhovují z hlediska rychlosti odchozích dat a latence.

Internet SHDSL
Služba Internet SHDSL poskytuje vysokorychlostní připojení k internetu bez časového omezení a limitů stažených či odeslaných dat. Je založena na technologii SHDSL – Symmetric High Speed DSL (standard G.SHDSL.bis). Využívá se vyhrazená vysoce spolehlivá metalická linka (není možné využívání linky společně pro hlasové i datové služby), při vyšších rychlostech 2 vyhrazené metalické linky.
Služba je koncipována jako symetrická, tj. se shodnou rychlostí příchozích i odchozích dat s garantovanou rychlostí bez agregace.
Služba je vhodná především pro firmy a organizace.

Datové propojení budov
Služba poskytuje datové propojení po vyhrazených metalických či optických linkách s ethernet rozhraním na obou koncích datového propojení. Datový spoj může být konfigurován v režimu bridge i router tak, aby poskytoval point-to-point konektivitu mezi dvěma budovami (nebo jejími částmi).

Více informací najdete v záložce Pro zákazníka, Nejčastěji kladené otázky FAQ, nebo zašlete dotaz na email: zc.aq1721545625itene1721545625@jap.1721545625tenre1721545625tni1721545625

Pro zákazníka > Ceník elektronických komunikací

Pro zákazníka > Dokumenty ke stažení

Přerušení dodávek tepla a teplé vody

V současné době dodáváme teplo a teplou vodu do všech odběrných míst ve Vsetíně, dle smluvních podmínek.

Důležité kontakty Vsetín

CZT Město (Vsetín)

Pohotovost pro havarijní situace v dodávkách tepla CZT
 603 555 815 (nepřetržitě)

Dispečink teplárna Jiráskova
 571 815 206 (nepřetržitě)

Průmyslový areál Jasenice

Distribuce elektřiny
 724 650 866 (nepřetržitě)

Elektronické komunikace
  571 804 545
(v pracovní dny v době 6:00÷14:00)

  724 650 866
(v mimo pracovní době)

Výroba a distribuce tepla
 724 650 881 (nepřetržitě)

Vodovody a kanalizace
 724 650 881 (nepřetržitě)

Důležité kontakty Studénka

Provozovna Studénka

Vodovody a kanalizace
 602 709 156 (nepřetržitě)

Jak se k nám dostanete?

imgMap_vsteplo