Člen skupiny ENETIQA

O nás

Zásobování teplem Vsetín a.s. dodává teplo pro domácnosti a další zákazníky ve Vsetíně a pro průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Pro zákazníky průmyslového areálu Jasenice dodává také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací. Společnost je také dodavatelem pitné vody ve Studénce.

Více informací

Tepelná energie

Společnost Zásobování teplem Vsetín a.s. provozuje dvě soustavy centrálního zásobování teplem ve Vsetíně – Město a Jasenice.

Soustava centrálního zásobování teplem – Město.

Výrobu tepla celoročně zajišťuje teplárna Jiráskova, která je hlavním zdrojem. V otopném období je výkonově doplňována z paralelně připojené teplárny Ohrada.

Výstupním médiem obou zdrojů je horká voda o parametrech 130/80 °C. Na teplárně Jiráskova slouží pro výrobu tepla dva plynové kotle a také spalovací motory, které vyrábí část tepla kombinovaně spolu s elektrickou energií. V teplárně Ohrada je více zdrojů tepla, a její výkon je tak možné přizpůsobit aktuálnímu odběru zákazníků.

Soustava centrálního zásobování teplem – Jasenice.

Soustava Jasenice slouží potřebám odběratelů průmyslového areálu Jasenice. Tepelná energie je vyráběna v uhelném zdroji na Kotelně 35, který je jako hlavní zdroj provozován celoročně. V minulosti v soustavě Jasenice sloužil také mobilní parní zdroj, který je nyní paralelně začleněn do soustavy a slouží jako záložní zdroj.

Výstupním médiem je přehřátá pára o parametrech 220 °C / 1 MPa, část vyrobené páry je transformována na horkou vodu.

Pro zákazníka > Ceník tepla

Pro zákazníka > Dokumenty ke stažení

Přerušení dodávek tepla a teplé vody

V současné době dodáváme teplo a teplou vodu do všech odběrných míst ve Vsetíně, dle smluvních podmínek.

Důležité kontakty Vsetín

CZT Město (Vsetín)

Pohotovost pro havarijní situace v dodávkách tepla CZT
 603 555 815 (nepřetržitě)

Dispečink teplárna Jiráskova
 571 815 206 (nepřetržitě)

Průmyslový areál Jasenice

Distribuce elektřiny
 724 650 866 (nepřetržitě)

Elektronické komunikace
  571 804 545
(v pracovní dny v době 6:00÷14:00)

  724 650 866
(v mimo pracovní době)

Výroba a distribuce tepla
 724 650 881 (nepřetržitě)

Vodovody a kanalizace
 724 650 881 (nepřetržitě)

Důležité kontakty Studénka

Provozovna Studénka

Vodovody a kanalizace
 602 709 156 (nepřetržitě)

Jak se k nám dostanete?

imgMap_vsteplo

Zpravodaj skupiny ENETIQA a.s. - NEWS

Zpravodaj skupiny MVV Energie CZ - NEWS