Člen skupiny ENETIQA

O nás

Zásobování teplem Vsetín a.s. dodává teplo pro domácnosti a další zákazníky ve Vsetíně a pro průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Pro zákazníky průmyslového areálu Jasenice dodává také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací. Společnost je také dodavatelem pitné vody ve Studénce.

Více informací

Město Vsetín

Zásobování teplem Vsetín a.s, vyrábí a dodává tepelnou energii pro domácnosti i podnikatele ve městě Vsetín. Ve Vsetíně také vyrábí v kogeneračních jednotkách společně elektrickou a tepelnou energii. Elektrickou energii společnost v soustavě Jiráskova využívá pro vlastní spotřebu a část také dodává ve Vsetíně 26 odběratelům.

V průmyslovém areálu Jasenice nabízí společnost Zásobování teplem Vsetín a.s. rozsáhlé služby v dodávkách tepla a teplé vody, vodohospodářské služby, dodávky elektrické energie a služby elektronických komunikací. Zákazníky v průmyslovém areálu Jasenice jsou převážně průmyslové společnosti, přičemž většina energií je spotřebována při výrobních procesech odběratelů.

Přerušení dodávek tepla a teplé vody

V současné době dodáváme teplo a teplou vodu do všech odběrných míst ve Vsetíně, dle smluvních podmínek.

Důležité kontakty Vsetín

CZT Město (Vsetín)

Pohotovost pro havarijní situace v dodávkách tepla CZT
 603 555 815 (nepřetržitě)

Dispečink teplárna Jiráskova
 571 815 206 (nepřetržitě)

Průmyslový areál Jasenice

Distribuce elektřiny
 724 650 866 (nepřetržitě)

Elektronické komunikace
  571 804 545
(v pracovní dny v době 6:00÷14:00)

  724 650 866
(v mimo pracovní době)

Výroba a distribuce tepla
 724 650 881 (nepřetržitě)

Vodovody a kanalizace
 724 650 881 (nepřetržitě)

Důležité kontakty Studénka

Provozovna Studénka

Vodovody a kanalizace
 602 709 156 (nepřetržitě)

Jak se k nám dostanete?

imgMap_vsteplo