Člen skupiny ENETIQA

O nás

Zásobování teplem Vsetín a.s. dodává teplo pro domácnosti a další zákazníky ve Vsetíně a pro průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Pro zákazníky průmyslového areálu Jasenice dodává také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací. Společnost je také dodavatelem pitné vody ve Studénce.

Více informací

Ve středu 31. května jsme ukončili topnou sezónu 2022/23

konec-topne-sezony

Dnem 31. května jsme definitivně ukončili dodávky tepla pro vytápění do všech odběrných míst ve Vsetíně. Dle statistik Teplárenského sdružení ČR, tak skončilo třetí nejchladnější topné období posledního desetiletí.

V průběhu léta budeme většině našim odběratelům dodávat pouze teplou vodu. V případě chladného počasí během léta, jsme ochotni a připraveni i mimo topnou sezónu na základě Vašich žádostí přitápět do všech odběrných míst ve Vsetíně, pokud to bude technicky možné.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb., stanovuje všem dálkovým dodavatelům tepelné energie dodávat teplo od 1. září do 31. května následujícího roku, dle smluvních podmínek.

„Dodávky tepla v otopném období jsou zahájeny, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu v dané lokalitě poklesne pod +13°C ve dvou dnech po sobě následujících, a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty v dalším dni.“

Přestože bylo aktuální topné období v ČR od září do května meziročně o 2,7 % chladnější, dodávky tepla českých tepláren vlivem úspor u odběratelů meziročně výrazně klesly.

 graf

Žebříček posledních 10 topných období podle klimatické náročnosti (°D) a průměr 2013 až 2023 (zdroj Teplárenské sdružení ČR)

 

V souvislosti s ukončením topné sezóny doporučujeme našim odběratelům následující:

  • regulační prvky přívodu topného média do otopných těles TRV (termoregulační ventily) otevřít na maximální stupeň
  • v případě jakékoli manipulace s otopnými tělesy (opravy, výměny, apod.) informovat provozovatele soustavy o prováděných zásazích
  • nepřipustit, aby sekundární rozvod topného média zůstal delší dobu bez topného média, protože hrozí odpar kapaliny z těsnicích prvků a následný průsak topného média při uvedení do nového provozu.

Všem odběratelům děkujeme za přízeň a přejeme krásné léto.

Těšíme se na Vás v nové topné sezóně, která začíná 1. září 2023.

Přerušení dodávek tepla a teplé vody

V současné době dodáváme teplo a teplou vodu do všech odběrných míst ve Vsetíně, dle smluvních podmínek.

Důležité kontakty Vsetín

CZT Město (Vsetín)

Pohotovost pro havarijní situace v dodávkách tepla CZT
 603 555 815 (nepřetržitě)

Dispečink teplárna Jiráskova
 571 815 206 (nepřetržitě)

Průmyslový areál Jasenice

Distribuce elektřiny
 724 650 866 (nepřetržitě)

Elektronické komunikace
  571 804 545
(v pracovní dny v době 6:00÷14:00)

  724 650 866
(v mimo pracovní době)

Výroba a distribuce tepla
 724 650 881 (nepřetržitě)

Vodovody a kanalizace
 724 650 881 (nepřetržitě)

Důležité kontakty Studénka

Provozovna Studénka

Vodovody a kanalizace
 602 709 156 (nepřetržitě)

Jak se k nám dostanete?

imgMap_vsteplo

Zpravodaj skupiny ENETIQA a.s. - NEWS

Zpravodaj skupiny MVV Energie CZ - NEWS