Člen skupiny ENETIQA

O nás

Zásobování teplem Vsetín a.s. dodává teplo pro domácnosti a další zákazníky ve Vsetíně a pro průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Pro zákazníky průmyslového areálu Jasenice dodává také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací. Společnost je také dodavatelem pitné vody ve Studénce.

Více informací

Rekonstrukce hlavního rozvodu tepla na sídlišti Rokytnice

Vážení,

dovolujeme si Vám oznámit, že od 26. června do konce září 2023, bude společnost Zásobování teplem Vsetín a.s. provádět plánovanou rekonstrukci tepelných sítí v části sídliště Rokytnice. Ve stávajících trasách dojde k výměně podzemních rozvodů tepelné energie za nové předizolované potrubí.

Hlavním přínosem rekonstrukce je zajištění spolehlivosti dodávek tepla a teplé vody, snížení ztrát tepla a zamezení rizik a vzniku poruch a havárií.

Během probíhajících prací, budou pracovníci dodavatelské společnosti dbát na dodržování bezpečnostních předpisů a budou vstupovat do dotčených objektů jen v nezbytných případech.

I když rekonstrukce bude probíhat v době mimo topnou sezónu, tak s ohledem na rozsah a složitost prací je již nyní zřejmé, že v průběhu realizace této akce budeme nuceni přerušit dodávku teplé vody do bytových domů a dalších teplem zásobených objektů v části sídliště Rokytnice, na nezbytně nutnou dobu. Přerušení dodávky bude maximálně 10 kalendářních dnů a předpokládáme, že to bude v druhé polovině měsíce srpna 2023. Na základě postupu prací Vás budeme o přesném termínu přerušení dodávek teplé vody v předstihu informovat.

Kompletní zprovoznění nových rozvodů je plánováno na začátek září 2023. Dokončovací práce na sídlišti, zejména terénní a sadové úpravy, obnova komunikací apod., budou prováděny v měsíci září 2023. V případě nevhodných povětrnostních podmínek se tyto práce mohou protáhnout až do měsíce října 2023. 

Dovolujeme si Vás tímto požádat o shovívavost, součinnost a toleranci po dobu provádění stavebních a montážních prací v části sídliště, především v ulici Okružní.

V případě Vašich dotazů a připomínek k průběhu prací můžete kontaktovat pracovníky společností zodpovědných za řádné a včasné provedení rekonstrukční akce:

Petr Charvát                           zástupce zhotovitele                           tel: 604 639 730

Petr Macháč                           zástupce provozovatele                      tel: 724 043 822

René Halamíček                    zástupce objednatele                          tel: 724 650 890

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

 

Přerušení dodávek tepla a teplé vody

V současné době dodáváme teplo a teplou vodu do všech odběrných míst ve Vsetíně, dle smluvních podmínek.

Důležité kontakty Vsetín

CZT Město (Vsetín)

Pohotovost pro havarijní situace v dodávkách tepla CZT
 603 555 815 (nepřetržitě)

Dispečink teplárna Jiráskova
 571 815 206 (nepřetržitě)

Průmyslový areál Jasenice

Distribuce elektřiny
 724 650 866 (nepřetržitě)

Elektronické komunikace
  571 804 545
(v pracovní dny v době 6:00÷14:00)

  724 650 866
(v mimo pracovní době)

Výroba a distribuce tepla
 724 650 881 (nepřetržitě)

Vodovody a kanalizace
 724 650 881 (nepřetržitě)

Důležité kontakty Studénka

Provozovna Studénka

Vodovody a kanalizace
 602 709 156 (nepřetržitě)

Jak se k nám dostanete?

imgMap_vsteplo

Zpravodaj skupiny ENETIQA a.s. - NEWS

Zpravodaj skupiny MVV Energie CZ - NEWS