Člen skupiny ENETIQA

O nás

Zásobování teplem Vsetín a.s. dodává teplo pro domácnosti a další zákazníky ve Vsetíně a pro průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Pro zákazníky průmyslového areálu Jasenice dodává také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací. Společnost je také dodavatelem pitné vody ve Studénce.

Více informací

Přerušení dodávek dálkového tepla ve Vsetíně od 2.5.2024

logo_vsteplo

 

Vzhledem k současnému vývoji venkovních teplot a předpovědi počasí na další dny, přerušíme od čtvrtka
2. 5. 2024 dodávky tepla pro vytápění našim odběratelům
ve Vsetíně.

Odběratelům tepla, kteří nechtějí mít přerušené dodávky nebo budou mít zájem dodávky v průběhu května obnovit, jsme připraveni vyhovět.

Máte-li zájem o individuální nastavení, požádejte nás písemně nebo telefonicky na kontaktech:

zc.aq1716789153itene1716789153@cahc1716789153am.rt1716789153ep1716789153        tel: 724 043 822
zc.aq1716789153itene1716789153@cinu1716789153mis.n1716789153alim1716789153     tel: 724 650 865

V případě ochlazení, začneme automaticky dodávat teplo do všech odběrných míst. Zahájení, přerušení a ukončení dodávek tepla se odvíjí od průměrných denních teplot venkovního vzduchu a prognózy počasí. Podle platných pravidel pro vytápění vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č.194/2007Sb. v platném znění, budou dodávky tepla do bytů a nebytových prostor obnoveny, pokud průměrné denní teploty venkovního vzduchu poklesnou pod + 13 st. C. K takovémuto obnovení dodávek tepla pro vytápění můžeme přistoupit v období až do konce května, to je do posledního dne otopného období.

Přerušení dodávek tepla a teplé vody

V současné době dodáváme teplo a teplou vodu do všech odběrných míst ve Vsetíně, dle smluvních podmínek.

Důležité kontakty Vsetín

CZT Město (Vsetín)

Pohotovost pro havarijní situace v dodávkách tepla CZT
 603 555 815 (nepřetržitě)

Dispečink teplárna Jiráskova
 571 815 206 (nepřetržitě)

Průmyslový areál Jasenice

Distribuce elektřiny
 724 650 866 (nepřetržitě)

Elektronické komunikace
  571 804 545
(v pracovní dny v době 6:00÷14:00)

  724 650 866
(v mimo pracovní době)

Výroba a distribuce tepla
 724 650 881 (nepřetržitě)

Vodovody a kanalizace
 724 650 881 (nepřetržitě)

Důležité kontakty Studénka

Provozovna Studénka

Vodovody a kanalizace
 602 709 156 (nepřetržitě)

Jak se k nám dostanete?

imgMap_vsteplo

Zpravodaj skupiny ENETIQA a.s. - NEWS

Zpravodaj skupiny MVV Energie CZ - NEWS